Własności trójkątów

Do każdego zdania z lewej strony, wskaż prawidłową odpowiedź.

Istnieje trójkąt o bokach długości 2 m, 3 m, 6 m.
Kąty trójkąta mogą mieć podane miary: 35°, 55°, 90°.
Tylko jeden kąt trójkąta może być kątem rozwartym.
Każdy bok trójkąta równobocznego ma miarę 60°.
W trójkącie prostokątnym jeden kąt jest prosty, jeden ostry i jeden rozwarty.
Istnieje trójkąt rozwartokątny równoramienny.
Ramię trójkąta równoramiennego jest zawsze dłuższe od podstawy.
Istnieje trójkąt równoboczny prostokątny.
Istnieje trójkąt rozwartokątny prostokątny.
Istnieje trójkąt różnoboczny prostokątny.
Trójkąt o kątach 89°, 27°, 64° jest trójkątem ostrokątnym.